topbild2

Miljöpolicy


Vi ska erbjuda produkter och tjänster med hänsyn tagen till både människa och miljö och genom detta verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Detta ska uppnås genom att

 
- engagera samtliga anställda i miljöfrågor genom information och fortlöpande diskussion.
- aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter i miljöfrågor och verka för att en ofarlig och sund inomhusmiljö skapas.
- Vår organisation har korta beslutsvägar där alla anställda känner och tar ansvar för sin del av åtagandet.
- arbeta för att våra tjänster och produkter uppnår eller överträffar lagar, förordningar eller andra krav inom miljöområdet.
- samordna och reducera person- och materialtransporter samt aktivt verka för att i största möjliga omfattning återvinna restprodukter.


 << Tillbaka

 

© 2013 Nordisol Akustik Stockholm AB 

info@nordisolakustik.se 

Winquists väg 10 - 12, 163 41 Spånga