topbild2

Företaget

 

Om oss

Under de drygt 40 år som vi varit verksamma har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet om alla former av entreprenad och olika behov av lösningar när det gäller undertak. Därför kan vi arbetsgången från idé, projektledning, probleminventering, materialanskaffning, kostnadsuppföljning, kontakt med leverantör och samarbete fram till färdigt tak.

Nordisol Akustik är ett rikstäckande entreprenadföretag som finns på flera platser i Sverige och vi är medlem i Sveriges Byggindustrier och Svenskt Näringsliv.

 

Affärsidé

Vår affärside är att till Rätt pris leverera Rätt produkt i Rätt tid.

 

Historik

Gullfiber, nuvarande Isover och Ecophon, startade sin entreprenadverksamhet 1968. Man köpte ett antal undertaksbolag till sitt eget nystartade NORDAKUSTIK.

 

I mitten av sjuttiotalet sammanslogs WMB Isolering med Nordakustik och det nya namnet blev NORDISOL.
1978 lade Gullfiber ner entreprenadverksamheten och de dåvarande arbetsledarna fick möjlighet att köpa loss sina bolag. Efter en kort tid lades också ordet ’Akustik’ till namnet. Därmed startades bl a Nordisol Akustik i Stockholm AB.


Bolagen i Nordisolgruppen är helt fristående. Men vi hjälper varandra genom samarbete och erfarenhetsutbyte och stärker på så sätt vår ställning i Undertakssverige.

Kontaktuppgifter          Kvalité/Miljö

 

Lagerförsäljning           GDPR - Integritetspolicy

 

© 2013 Nordisol Akustik Stockholm AB 

info@nordisolakustik.se 

Winquists väg 10 - 12, 163 41 Spånga