topbild2

 

Ekofria rum


Utveckling och dokumentering av produkter ur ljudsynpunkt kräver goda och repeterbara förhållanden. Ljuddata kommer att efterfrågas i allt större utsträckning. För allt fler produkttyper kommer det att ställas krav på maximivärden. Dessa ljuddata ska naturligtvis mätas in under standardiserade förhållanden. Det sker lämpligen enligt internationell standard.
Ett tillämpningsområde där hög ljudabsorption krävs är inspelningsstudios och studios för radio/TV.

Tillsammans med Ecophon och ACAD-International erbjuder vi en unik lösning, system Echo-Free.

System Echo-Free innehåller en komplett lösning för mätrum:
- projektering
- absorbenter
- tilluftdon
- frånluftdon
- dolda installationssystem
- belysning
- golvsystem
- fönster
- dörrar
- portar
- montage

Absorbentsystemet kan dimensioneras enligt
ISO-3745 för mätrum med hel- eller halvsfärisk ljudutbredning.
Vi levererar ett komplett system färdigt på plats med funktionsgaranti. Systemet är patentsökt.

 

vvg5

© 2013 Nordisol Akustik Stockholm AB 

info@nordisolakustik.se 

Winquists väg 10 - 12, 163 41 Spånga