topbild2

Undertak

 

Din kravspecifikation är din egen. Undertak i en skola, ett daghem, ett sjukhus, ett kontor, en tillverkningslokal, en affär eller en bostad skiljer sig åt. T ex när det gäller:


- hur lätt det är att göra rent
- hur enkelt det kan demonteras
- brandmotstånd
- ljudabsorption
- ljusreflektans
- luftfuktighet
- slagtålighet
- utseende

Ett fult undertak, kanske med synliga rör och ledningar, skapar ingen trivsel. Ett vackert undertak döljer installationer, minskar ljudnivån och gör lokalen behagligare att vistas i. Det skapar positiva effekter för arbetsglädje och kundtrivsel.

Montering av rätt undertak kräver kunskap och erfarenhet. Både för att välja rätt material och att montera undertak på rätt sätt.


Industriakustik


Kostnader orsakade av dålig arbetsmiljö i svenskt näringsliv och förvaltning sägs uppgå till ungefär 125 miljarder kronor. Årligen. Och brister i arbetsmiljön är ofta orsaken till kostnader för bristande kvalitet.
Ett sätt att motverka kostnader och otrivsel är att dämpa buller i lokalerna. Vi kan göra det genom att t ex installera ljudabsorbenter i tak och väggar eller klä in maskiner.

 

Läs mer om olika materiel av undertak:

 

Sten och glasull

Träull

Gips

Metall

 bild2

© 2013 Nordisol Akustik Stockholm AB 

info@nordisolakustik.se 

Winquists väg 10 - 12, 163 41 Spånga