topbild2

Kvalité/Miljö

 

Det finns flera skäl för oss att arbeta efter ett fungerande kvalitets- och miljösystem:

 

Det vi producerar ska med god kvalitet bidra till en bra  

miljö för våra kunder och deras  kunder, patienter, medarbetare. Därför vore det obegåvat  att göra något bra av det som syns och sedan slarva  bakom kulisserna.

Bevisbördan när det gäller byggkvalitet vilar  på oss - leverantörerna. Det handlar om trovärdighet.


Våra uppdragsgivare kräver av oss att vi har en policy

för miljö- och kvalitetsfrågor. Och att vi följer den.

Det handlar om överlevnad.


Det låter kanske lite storvulet. Men vi tror att även ett 

mindre företag som vi kan bidra till att göra världen 

​lite bättre. Högre kvalitet och aktiv miljömedvetenhet    är bra för alla: För kunderna, för oss och för våra barn. Det  handlar om framtiden.

 

Läs mer om vår:   Miljöpolicy        Kvalitetpolicy

© 2019 Nordisol Akustik Stockholm AB 

info@nordisolakustik.se 

Winquists väg 10 - 12, 163 41 Spånga