topbild2

Undertak av sten/glasull

 

Akustikskivor av mineralull

 

Akustikskivor tillverkas av glasull eller stenull. De är lätta och enkla att montera.
Akustikskivor används för att ge inomhusmiljöer passande ljudabsorption. Efterklangstid och oönskat ljud minskas.
Skivorna används på kontor, sjukhus, skolor och daghem. I t ex konferensrum och föreläsningssalar behöver man kombinera produkter med god ljudabsorption med ljudreflekterande ytor för att bättre kunna höra vad som sägs.

Akustikskivor tål vanligen en varaktig relativ luftfuktighet upp till 95% vid 30°C utan nedböjning eller delaminering. I lokaler där fukt tillförs, som exempelvis kök och duschutrymmen, bör man dock noga kartlägga förutsättningarna innan akustikskivor monteras.


 

Rengöring, ljus och säkerhet


Ytskiktet kan rengöras på olika sätt, exempelvis genom dammsugning, dammtorkning eller våttorkning.
Skivor med hög ljusreflektion ger bästa effekten av både infallande dagsljus och belysning.

Akustikskivor hindrar spridning till installationer och byggnadsstomme vid en eventuell brand. Kraven på brandsäkerhet varierar med lokaltyp; Framför allt beroende på om lokalerna finns i en brandsäker, brandhärdig eller övrig byggnad. Typen av byggnad styr säkerhetskraven när det gäller ytskiktsklassning.

Läs mer hos: Ecophon, Rockfon, Paroc, Gyproc, KnaufDanogips

 

<< Tillbaka

 

 

© 2013 Nordisol Akustik Stockholm AB 

info@nordisolakustik.se 

Winquists väg 10 - 12, 163 41 Spånga