topbild2

Systemväggar

 

Idag vill du ha en egen kupé. Imorgon är det nya önskemål som gäller. Verksamheten och dess krav förändras ständigt. Då är det praktiskt med väggar, glaspartier och dörrar som snabbt kan anpassa lokalerna till de aktuella behoven.


God arbetsmiljö handlar oftast om bästa möjliga ljus- och volymupplevelse i kombination med minsta möjliga ljudstörningar. Väggar kan ansluts mot ett genomgående undertak, även där krav på ljudisolering ställs. Systemväggar är ett snabbt, lättmonterat och estetiskt sätt att avgränsa kontors- och andra arbetsytor.

Glas partierna produceras på Modulveggars egna fabrik i Buskerud Norge, och levereras som färdiga moduler efter de ljud och brandkrav som är aktuella. Alla våra väggsystem går att få med valfri yta och är mycket flexibla. Systemväggarna monteras på ett smidigt sätt och utan föroreningar.

Se mer produktinfo på Modulvegger AS >>

 

 

© 2019 Nordisol Akustik Stockholm AB 

info@nordisolakustik.se 

Winquists väg 10 - 12, 163 41 Spånga