topbild2

Kvalitetspolicy


Vår verksamhet grundas på en väl genomtänkt planering som ska leda till en slutprodukt där både kunden och vår egen organisation kan känna att ett tillfredställande arbete har utförts. Detta arbete åstadkoms genom att följa ett kvalitetssystem där alla känner sig delaktiga i vår strävan att uppnå god kvalitet och med ett aktivt miljötänkande.
Genom uppföljning ska systemet ge oss erfarenhetsåterföring.

 

Följande punkter utgör grunden för vårt kvalitetstänkande:

 
 
- Vi ska uppfylla kundens krav på kvalitet och miljö för såväl våra produkter som våra tjänster.
- Våra egna krav på kvalitet och miljö ska fortlöpande ses över och förbättras.
- Vår organisation har korta beslutsvägar där alla anställda känner och tar ansvar för sin del av åtagandet.
- Vi ska leverera prisvärda, felfria produkter och tjänster.
-

Vår strävan är att varje uppdrag ska ge en nöjd kund som återkommer med nya uppdrag till oss.

 

<< Tillbaka

 

© 2013 Nordisol Akustik Stockholm AB 

info@nordisolakustik.se 

Winquists väg 10 - 12, 163 41 Spånga